เพศที่3

  เพศที่สาม หรือ คนรักเพศเดียวกัน คือบุคคลที่มีความต้องการทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน เกิดได้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เช่น เกย์ (ชายรักชาย) และเลสเบี้ยน (หญิงรักหญิง) แต่สำหรับพวกที่มีกิจกรรมทางเพศกับเพศเดียวกันแบบชั่วคราว ไม่จัดว่าเป็นกลุ่มเพศที่สาม

            ในอดีต สมาคมจิตแพทย์อเมริกาถือว่าคนรักเพศเดียวกันเป็นความผิดปกติทางด้านจิตใจ (mental disorder) โดยได้ประกาศยกเลิกในปี ค.ศ. 1973 แต่ยังมีความเชื่อว่าเกิดจากการเลี้ยงดูเป็นปัจจัยหลัก โดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่โตมาในครอบครัวที่แม่เลี้ยงดูแบบปกป้องมากเกินไป (overprotect) แต่มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับผู้เป็นพ่อ 

            ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการรักเพศเดียวกันมีสาเหตุมาจาก พันธุกรรมมากกว่าการเลี้ยงดู โดยในปี ค.ศ. 1991 นายแพทย์ริชาด์ และไมเคิลได้ทำการศึกษาพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในฝาแฝดเพศชาย พบว่าในแฝดเหมือน (โครโมโซมเหมือนกันทุกประการ) หากคนหนึ่งเป็นเกย์ อีกคนมีโอกาสที่จะเป็นเกย์ถึง ร้อยละ 50 ในขณะที่แฝดไม่เหมือน (โครโมโซมต่างกัน) จะมีโอกาสเป็นเกย์เพียงร้อยละ 20 ทั้งที่ฝาแฝดทั้งสองชนิดได้รับการเลี้ยงดูเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร สิ่งที่สัมผัส และการปฏิบัติจากพ่อแม่ 

            การวิจัยของแฮมเมอร์ ในปี ค.ศ. 1993 ศึกษายีนของฝาแฝดแท้ที่แยกกันเลี้ยงดูแต่มีพฤติกรรมเป็นคนรักเพศเดียวกัน เหมือนกัน พบว่าตำแหน่งที่ Xq28 บนโครโมโซม X  มีความเหมือนกัน แต่การทดลองนี้ยังไม่ยืนยันได้แน่ชัด เพราะตำแหน่งที่ Xq28 นั้นสามารถบรรจุยีนได้เป็นร้อยๆ ยีน จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากความผิดปกติที่ยีนใด  

            นอกจากนี้ยังมีทฤษฏี Exotic Becomes Erotic (EBE) ของ  Daryl Bem หรือ “ทฤษฏีความตื่นเต้นสู่ความต้องการทางเพศ” โดยเริ่มจากความแปรปรวนทางชีววิทยา เช่น ยีน หรือระดับฮอร์โมนเพศชายที่ได้รับขณะเป็นตัวอ่อน ทำให้เด็กที่เกิดมามีบุคลิกที่แตกต่างไปจากเด็กเพศเดียวกัน เช่น เด็กผู้ชายไม่ชอบเล่นฟุตบอลแต่ชอบเล่นตุ๊กตา ทำให้เด็กผู้ชายใกล้ชิดและเล่นกับเด็กผู้หญิง จึงคุ้นเคยกับเด็กผู้หญิง เมื่อเติบโตขึ้นจะรู้สึกชินกับเด็กผู้หญิง แต่เนื่องจากไม่ได้ใกล้ชิดกับคนเพศเดียวกันจึงรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจเมื่อได้ ใกล้ชิดกับคนเพศเดียวกัน ความรู้สึกตื่นเต้นนี้นำไปสู่ความรู้สึกดึงดูดทางเพศ จึงชอบเพศเดียวกัน และมีความต้องการทางเพศกับคนเพศเดียวกัน

            จนถึงปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของการเป็นคนรักเพศเดียวกัน แต่นั่นคงไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะไม่ว่าจะเป็นหญิง ชาย หรือ คนรักเพศเดียวกัน   ทุกคนก็สามารถเป็นคนดีของสังคมได้ทั้งนั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s